90ZS.COM

阅读量: 发布时间:2017-08-23 16:45:28
服务卡激活后在一个星期内承保公司会给我们把提交的数据统统生效,生效时间以及保单号以系统查询为准。生效日期是由承保公司来决定的,请大家互相通知,敬请谅解。
                                                                                                                                                                           ____河北永胜科技 
上一篇 上一篇
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪

邮箱:yongsheng3277@qq.com 电话咨询:4009683277


版权所有:河北永胜网络科技有限公司©   技术支持: