90ZS.COM

阅读量: 发布时间:2017-08-29 09:35:23
关于永胜学生服务卡生效日期,我们每周二进行投保,每周三生效 每周二激活的数据我们会下次进行投保,也就是说周二激活的不是第二天的周三生效,是下个周三生效,请公司做好宣导通知
                 
                                                                                                                 ____河北永胜科技 
上一篇 上一篇
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪

邮箱:yongsheng3277@qq.com 电话咨询:4009683277


版权所有:河北永胜网络科技有限公司©   技术支持: