90ZS.COM

阅读量: 发布时间:2017-09-14 18:12:04
 由于前期公司系统不能全部完善,希望以后拿卡公司做好以下宣导:
    1.永胜司机卡和永胜全职业卡只限激活一种,两种卡类别公司只承保一份。
    2.永胜司机卡咱们卡面上写的限制二份,公司印刷出现问题,司机卡只承保一份。
    3.其他都遵守卡背面的相关信息
                                                                                     _ ____河北永胜科技 
上一篇 上一篇
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪

邮箱:yongsheng3277@qq.com 电话咨询:4009683277


版权所有:河北永胜网络科技有限公司©   技术支持: