90ZS.COM

阅读量: 发布时间:2018-01-10 10:56:10
关于11.9-11.12激活的服务卡生效日的问题,由于承保公司系统原因,推迟生效,生效日为2017.12.13日,带来的不便敬请谅解。
                                                                                                                                      ____河北永胜科技 
上一篇 上一篇
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪
  • 波浪

邮箱:yongsheng3277@qq.com 电话咨询:4009683277


版权所有:河北永胜网络科技有限公司©   技术支持: